Ordinacija

Prim. doc. sc. med. Olivera Kosovac
Mnogo lepih i velikih trenutaka tokom bavljenja plastičnom i rekonstruktivnom hirurgijom podelila sam sa svojim pacijentima i njihovim porodicama. Imala sam privilegiju da radim u timovima dobrih lekara i da profesionalno uzrastam vođena stručnošću i znanjem najvećih stručnjaka estetske i rekonsruktivne hirurgije. U skladu sa mojim profesionalnim ambicijama koje  su zahtevne  i čije granice gotovo da svakodnevno pomeram  moja specijalistička ordinacija KOSOVAC je  mesto gde pacijenti i ja rešavamo pre svega zdravstvene aspekte problema pronalezeći put do savršenog sklada estetske, rekonstruktivne i plastične hirurgije. Nema savršenih okolnosti,  ali moderna medicina ih svakodnevno čini mogućim. Taj put od željenog do dosanjanog moji pacijenti i ja prelazimo razgovorom, konsultacijama i zadovoljstvom ostvarenog. Specijalistička ordinacija za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KOSOVAC radi u skladu sa najvišim standardima estetske i rekonstruktivne medicine. Ordinacija je lokacijski i prostorno  prilagođena da moja komunikacija sa pacijentima bude potpuno relaksirajuća i kontinuirana.