Prim. doc. sc. med. Olivera Kosovac

Biografija

Prim. doc. sc. med. Olivera Kosovac
specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije.

OBRAZOVANJE

Medicinski fakultet, Beograd

Specijalizacija: Plastična i rekonstruktivna hirurgija

Magistratura: Klinička anatomija

Doktorat: Rekonstrukcija dojki

RADNO ISKUSTVO

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, 1995-2010.

Specijalna bolnica Diona, 2011-2014.

Ordinacija “Kosovac”
specijalistička ordinacija za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, vlasnik, 2014.

 • Medicinski fakultet završila na Univerzitetu u Beogradu 1985-1991. sa prosečnom ocenom 9,18

 

 • Specijalizacijalizirala  plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju na Univerzitetu u Beogradu 1993-1999, sa odličnom ocenom

 

 • Završila  poslediplomske magistarske studije na odseku za Kliničku i primenjenu  anatomiju na Univerzitetu u Beogradu 1993, na temu „Anatomske varijacije a . thoracodorsalis i njen značaj za rekonstruktivnu hirurgiju“, sa prosečnom ocenom 9,5 Mentor Prof.dr Radan Džodić

 

 • Dobila titulu primarijusa od Ministarstva zdravlja Republike Srbije 2014.

 

 • Doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena efikasnosti odložene rekonstrukcije dojke posle mastektomije modifikovanom suspenzornom tehnikom“ odbranila je 2016. godine i stekla najviše akademsko zvanje, doktor medicine.
 • 1991-1992 . lekar opšte prakse u Zdravstvenom centru u Smederevu

 

 • 1992-1993.  profesor u Srednjoj medicinskoj školi u Smederevu

 

 • 1993-1995. istraživač – saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu

 

 • 1995-2011. specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije na  Institutu za Onkologiju i radiologiju Srbije, u Beogradu

 

 • 2011 – 2014. specijalista  plastične i rekonstruktivne hirurgije u Specijalnoj  bolnici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Diona

 

 • 2014.   Ordinacije za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KOSOVAC, vlasnik
 • U toku svog rada edukaciju sprovela u okviru studijskog boravaka u Parizu 2003. u okviru projekta saradnje sa Francuskom „Appuis a l enseignement superieur en Serbie – et – Montenegro“

 

 • Studijski boravak u Milanu na Evropskom Institutu za Onkologiju, provela je na odseku plastične i rekonstruktivne hirurgije, u timu prof . Dr. Yean Yves Petit, u Septembaru 2005.

 

Učesnik je brojnih seminara i simpozijuma:

 

 • Intezivni kurs estetske hirurgije dojke – Cluj – Napoca, Rumunija, Jun 2001

 

 • Intezivni kurs estetske hirurgije dojke – Budimpešta, Madjarska, Maj 2002

 

 • Evropska škola onkologije – State of the Art in Prostate and Breast Cancer treatment – Niš, Srbija, Septembar 2002

 

 • Intezivni kurs rekonstruktivne hirurgije dojke, Budimpešta, Madjarska, Maj 2003

 

 • Fifth Grazer Workshop of Plastic Surgery – Muscle and musculocutaneous flaps, Graz, Austrija, Septembar 2003

 

 • Medjunarodna škola, Rak dojke i rekonstruktivna hirurgija dojke, kao predavač, Moskva, Rusija, Jun 2005

 

 • Rekonstruktivna hirugija dojke i lica, simpozijum estetske i rekonstruktivne hirurgije, Budimpešta, Madjarska, Maj 2005

 

 • Interaktivni kurs onkološke i rekonstruktivne hirurgije raka dojke, Milano, Italija, Jun 2005, 2006, 2007, 2008, 2010

 

 • Kurs estetske hirurgijelica Gent, Belgija 2011

 

 • ISPAS kurs estetske hirurgije lica i tela u Pragu 2011

 

 • ISAPS kurs estetske hirurgije lica i tela uAtini 2013

 

 • Simpozijum estetske hirugije dojki, Dubai, 2014

 

 • Ekspertski skup nauke u estetici, Štoholm, 2014

 

 • ISAPS kurs estetske hirurgije tela, Beograd, Srbija 2015

 

 • U toku celokupnog lekarskog staža član Srpskog lekarskog društva,podružnica Kancerološke sekcije i Sekcije plastičnih i rekonstruktivnih hirurga, član Udruženja onkoloških hirurga i Internacionalnog udruženja estetskih hirurga. Učestvovala u radu ovih udruženja održavanjem više akreditovanih predavanja u okviru kontinuirane medicinske edukacije: „Rekonstruktivna hirurgija  ranog raka dojke“, „Psoho onkološka podrška pacijentima obolelim od raka dojke –      doprinos rekonstruktivne hirurgije oporavku pacijentkinja“

 

 • Učesnik je projekta za razvoj zdravstva u okviru fondacije „Nikola Petrović Njegoš“  od 2012. godine u Crnoj Gori

 

 • U cilju stalnog profesionalnog usavršavanja dr Olivera Kosovac je  autor 15 radova  i koautor 15 radova iz oblasti rekonstrutivne hirurgije raka dojke. Radovi su  referisani na domaćim i medjunardnim kongresima, konferencijama i simpozijumima i objavljeni u zbornicima i suplementima
 •  O. Kosovac, R. Džodić, M, Inić, M. Prekajski, Z. Kozomara, Immediate and delayed breast reconstruction after radical mastectomy, Archive of Oncology, Supplement 2001; (9) : 83

 

 • O. Kosovac, R. Džodić, Lj. Velimirović, M. Prekajski, Rekonstruktivni operativni zahvati nakon radikalne mastektomije, Acta Chirurgica Iugoslavica, Supplementum 2001;(1):O49

 

 •  O. Kosovac, R. Dzodić, M. Prekajski, M. Inić, D. Stojiljković, Breast reconstruction after radical mastectomy, 5th  Congress B.U.O.N.  14-17 October 2004, Belgrade, Serbia and Montenegro : GPS32

 

 • O. Kosovac, R. Dzodić, M. Inić, M. Prekajski, N. Miletić, D. Stojiljković, Reconstructions in early breast cancer, Archive of Oncology, Supplement, 2005; 13 : 28

 

 • D. Stojiljković, O. Kosovac, R. Džodić, M. Inić, M. Prekajski, I. Marković, Complications of reconstructive procedures in early breast cancer, Archive of Oncology, Supplement, 2005; 13 : 27

 

 • R. Džodić, M. Inić, M. Prekajski, D. Jovanović, I. Marković, O. Kosovac, Hirurgija raka dojke, Monografija, 2005; 143 – 62

 

 • N. Miletić, D. Stojiljković, M. Inić, M. Prekajski, A. Čelebić, O. Kosovac, In situ karcinomi kod nepalpabilnih lezija dojki, Acta chirurgica Iugoslavica , 2006; 53( 1): 73 – 5

 

 • O. Kosovac, M. Prekajski, R. Dzodić, M. Inić, S. Jokić, M. Buta, A. Čelebić, Immediate breast reconstruction,evaluation of results gained in IORS during period 1997 – 2005, 6th Congress of B.U.O.N. 13 – 16  September  2006, Sofia, Bulgaria: PP55

 

 • D. Stojiljković, D. Mandarić, S. Jančić, M. Knežević, M. Inić, N. Miletić, M. Prekajski, A. Čelebić, I. Marković, O. Kosovac, S. Jokić, Sensitivity of histocytological methods in the diasgnosis of central and peripheral lung cancers – our experience, 6th Congress of B.U.O.N. 13 – 16 September,  2006 Sofia Bulgaria: 9

 

 • A. Čelebić, M. Halaska, O. Kosovac, D. Stojiljković, M. Milovanović, N. Miletić, O. Čelebic, R. Džodić. Comparisom of pre-operative management, decision making and surgical approach in six European Breast Cancer Units – the differences experienced and reported by European visitin fellows EJC Supplements. 5th European Breast Cancer Conference.Abstract book,  March 2006; 76 – 7

 

 • A. Čelebić,  M. Halaska, O. Kosovac, D. Stojiljković, Z. Milovanović, N. Miletic, O. Čelebić, R. Džodić.Pre-operative management, decision making and surgical technique in several European breast cancer units EJSO Supplements 13th Congress of ESSO Abstract book, 2006 : vol 32(supp I); S109
 • Kosovac, R. Džodić, I. Marković, M. Inić, D. Stojiljković, N. Miletić, M. Buta, A. Čelebić, B. Radmanović, M. Prekajski, Breast reconstruction after mastectomy –ten years of experience, Breast cancer , oncologic and reconstructive surgery. Interactive course with live surgery EIO Milan, Italy June 18 – 20, 2007

 

 • D. Stojiljković, M. Inić, R.Dzodić, N. Miletić, M. Prekajski, O.Kosovac, I. Marković., A. Čelebić, S.Jokić. Post-mastectomy breast reconstruction complications – ten years experience. EJC Supplements. The European Cancer Conference No XIV.Abstract book, 2007 : 226

 

 • O. Kosovac, Rekonstruktivna hirurgija dojke Zbornik radova- Majski susreti zdravstvenih radnika Republike Srbije sa medjunarodnim učešćem Zlatibor 14 – 18 Maj, 2008

 

 • O. Kosovac, R. Džodić,D. Stojiljković, N. Miletić, D. Miljuš, Breast reconstruction after mastectomy 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery Abstract book, 19 – 22 May 2010 Belgrade, Serbia : 25

 

 • M. Gacevic, B. Djordjevic, O. Kosovac, E. Kantar, S. Krtinic, Liposkulptura deformiteta dojki posle rekonstrukcije, 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery Abstract book, 19 – 22 May 2010 Belgrade, Serbia : 26

 

 •  O. Kosovac, R. Džodić, I. Marković, D. Stojiljković, N. Miletić, I. Djurišić, Delayed breast reconstruction following mastectomy by suspension technique. EJSO Supplements 15th Congress of ESSO Abstract book 2010

 

 • O. Kosovac, R. Dzodic, I. Markovic, D. Stojiljkovic, N. Miletic, N. Jokic, S. Jokic, Delayed breast reonstruction following mastectomy by suspension technique 8th Congress of B.U.O.N. 8 – 11 September 2010 Sibiu, Romania, vol 15, supp1, 14

 

 • O. Kosovac, V. Skorobac, Delayed breast reconstruction following mastectomy by suspension technique to avoid tissue expansion technique. 7th Congress of BAPRAS Abstract book 14-17 September 2011 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 251

 

 • V. Skorobac, O. Kosovac, Face lifting – SMAS technique choice or need 7th Congress of BAPRAS Abstract book 14 – 17 September 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 144

 

 • V. Skorobac, O. Kosovac. Reduction mamoplasty supported by the inferior dermal flap. 7th Congress of BAPRAS Abstract book 14 – 17 September 2011,  Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 169

 

 • O. Kosovac, V. Skorobac, Delayed breast reconstruction following mastectomy by suspension technique to avoid tissue expansion technique (1999 – 2011). Oncoplastic and Reconstructiive surgery of the breast -6th European conference Milano-Italy 2011, 282 free abstract

 

 • O. Kosovac, R. Džodić, V. Skorobać, I. Marković,  S. Jokić, D. Stojiljković, .Primarna rekonstrukcija dojke, kao deo procedure u lečenju karcinoma dojke – desetogodisnjeiskustvo. Zbornik sa zetakaradovaactamedica Semendrica 2012;  vol 25, supp 2 , 20

 

 • O. Kosovac, V. Skorobac, Fat grafting to the reconstructed breast. 11th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery Abstract book 15-18 May 2012, Belgrade, Serbia, 11

 

 • O. Kosovac, V. Skorobac, One stage for delayed breast reconstruction 11th Congress of Serbian Society for Plastic,Reconstructive and Aestetic Surgery Abstract book 15 – 18 May 2012, Belgrade, Serbia, 41

 

 • V. Skorobac, O. Kosovac, Reduction mammoplasty supported by inferior dermal flap, 21st Congress ISAPS 4 – 8 September 2012, Geneva, Switzerland , 150

 

 • V. Skorobac, O. Kosovac ,Face lifting/SMAS technique: choice for facial asymmetry 21st Congress ISAPS 4 – 8 September 2012 , Geneva, Switzerland, 149

 

 • R. Džodić , Z.Nešković, B.Gudurić i Rak dojke, Monografija, 2014; 162-175

 

 • A. Radovanovic Spurnic, I. Spurnic, G.Stevanovic, O.Kosovac, M.Pelemiš Breast implant infection after radical mastectomy with Citrobacterkoseri: Case report Acta chirurgica Iugoslavica, 2015

 

 • A.Martinović,O.Kosovac, N.Santrac, M.Buta, Z.Inić, M.Oruci, I.Djurišić, R.Džodic Breast reconstruction – our experience in National Cancer Research Center of Serbia, years 2002/3-2012/13 Oncosurgery Russia Vol. 6, 2-4/2014.ISSN 2077-4230

 

 • O.Kosovac, N. Santrac, I. Markovic , D. Gavrilovic , A. Martinovic , M. Jevric,  I. Spurnic, R. Dzodic.  Acceptable adverse outcomes after delayed breast reconstruction using abdominal advancement flap – a 15-year experience. J BUON 2016; 21(4) : 832 – 839