Dojka

Ženske dojke su sinonim za ženstvenost  zbog čega se, kod operacija dojki, posebna  pažnja posvećuje njihovoj estetici. Oblik dojki posle intervencije mora da bude u skladu sa  telom pacijentkinje.To je  najveći problem za hirurga koji se bavi hirurgijom dojke, jer postizanje idealnog oblika i veličine dojke u velikoj meri zavisi od konstitucije pacijentkinje, ali i kulturoloških karakteristika sredine u kojoj živi.

Veliki značaj rekonstruktivne i estetske hirurgije dojke je u tome što te hirurške procedure utiču na psihičko stanje pacijentkinje. Rekonstruktivnim operacijama dojke postiže se estetska korekcija deformiteta  na dojkama zbog kojih žene nisu bile zadovoljne , bilo da su ti nedostaci rezultat genetskih anomalija (hipoplazija, asimetrija, preterana voluminoznost), povrede ili hirurškog lečenja raka dojke. Ovim operacijama želimo da  postignemoizgled dojki približan onom koji pacijentkinja zahteva ili onakav kakav je bio pre nego što je nastupilo odstupanje od normale, čime se, pored telesnog , vraćaju i duhovni integritet i dostojanstvo.

POVEĆANJE DOJKI

Povećanje dojke je najčešće izvođena operativna procedura kako lokalno tako i širom sveta. Uključuje korekciju oblika i zapremine dojki pomoću protetskih materijala ili u kombinaciji sa korektivnom hirurgijom viška kože i preoblikovanjem opuštenog žlezdanog tkiva dojke.

Preoperativna priprema uključuje: onkološki pregled, ultrazvuk ili mamografiju dojke, u zavisnosti od starosti i debljine pacijentovog tkiva dojke, opštu internističku procenu i laboratorijske (krvne i slične testove) rezultate.

SMANJENJE GRUDI

Od samog početka, glavna svrha kozmetičke hirurgije je bila da poboljša različite delove tela ili područje tkiva tako da se održava tačna funkcija i oblik, koristeći tkivo pacijenta ili u kombinaciji sa protetskim materijalima. Međutim, česte pojave čak i kod mlađih žena su neproporcionalno velike grudi, koje uzrokuju bolove u vratu i leđima, kao i psihološke probleme. U takvim slučajevima smanjenje volumena dojke je jedina opcija i izbor operacije koja ženama donosi veliko olakšanje, kako fizičko, tako i psihološko.

REKONSTRUKCIJA DOJKI – MASTEKTOMIJA

Mastektomija je relativno jednostavan hirurški postupak, koji se najčešće koristi u lečenju raka dojke, nakon čega se fizičko zdravlje pacijenata brzo oporavlja. Posle mastektomije može doći do nekoliko funkcionalnih deficita, na primer dojenje je nemoguće, dojke su asimetrične, ne izgledaju estetski privlačno, a takođe dolazi i do smanjenja osetljivosti kože grudnog koša. Međutim, najvažniji je psihološki uticaj kao posledica fizičke i estetske deformacije, što uključuje razvoj anksioznosti, depresije, niskog samopoštovanja, smanjenje, pa čak i ponekad potpuni gubitak seksualnog libida. Svrha rekonstrukcije dojke nije samo zameniti odstranjenu dojku već i osigurati novi kvalitet života.

Za pacijente sa deformacijama dojke kojima trebaju rekonstruktivne operacije, nije retkost da je potrebno nekoliko operacija, pa je neverovatno važno odrediti operativni plan. Pre takvog plana obaviće se temeljna procena i konsultacije. Upravo iz ovih razloga, dobar plastični hirurg mora biti upoznat sa najsavremenijim hirurškim tehnikama i materijalima kako bi se želje, potrebe i očekivanja pacijenata mogli u potpunosti ispuniti. S obzirom na to da će se oni razlikovati od pacijenta do pacijenta, potreba za individualnim pristupom po meri jedan je od izazova savremene plastične hirurgije.

ISPRAVKA PRIRODNIH ANOMALIJA DOJKE

Poljski sindrom je vrlo retka urođena malformacija (genetski defekt) koju karakteriše nedostatak prsnog mišića, tkiva dojke i povremeno bradavice na jednoj strani tela, zajedno sa anomalijom šake u obliku sindaktilije (srasli prsti), sa povezanim skeletne ili mišićne anomalije.

 

Može se uspešno ispraviti povećanjem jedne ili obe dojke endoprotezom zajedno sa implantatima mišićnog tkiva (lats / veliki leđni mišić umesto velikog prsnog mišića) kako bi se postigla simetrija.

KOREKCIJA UVUČENIH BRADAVICA

Obrnuta bradavica je još jedan primer urođene anomalije dojke. Nastaje kada su mlečni kanali prekratki. Najčešće se javlja na obe dojke, ređe samo na jednoj strani. U slučajevima kada bradavica postane obrnuta tamo gde je obično iznikla, to može biti rani indikativni znak bolesti dojke kao što je rak.

Koriguje se u stacionarnom okruženju i lokalnom anestetiku upotrebom različitih tehnika koje omogućavaju everziju bradavica, postavljanjem bilo unutrašnjih ili spoljašnjih šavova. Moguće je da se bradavice povuku nakon operacije, tako da se postupak ponavljanja može preduzeti najkasnije šest meseci nakon prethodne intervencije.

GINEKOMASTIJA

Povećanje dojke kod muškaraca se dešava kada postoje razvojni problemi ili kada postoje promene u muškoj hormonalnoj ravnoteži (tu testisi, prostata). Povremeno ih može prouzrokovati upotreba određenih lekova tokom dužeg vremenskog perioda ili zbog prekomernog debljanja.

Povećanje tkiva dojke kod muškaraca se dešava ili zbog povećanja žlezde ili masnog tkiva dojke.

Pacijenti sa ginekomastijom često prijavljuju povezane psihološke probleme.

Operacija se izvodi pod totalnim anestetikom nakon potpune kliničke procene uzroka povećanja muške dojke koja uključuje, zajedno sa mamografijom dojke (u zavisnosti od starosti pacijenta), urološku procenu, onkološku procenu i endokrinološku procenu. Tehnika koja se koristi zavisi od sastava uvećanih dojki: liposukcija ili hirurško uklanjanje tkiva dojke, zajedno sa patohistološkom analizom uklonjenog tkiva.