DOJKA

Rekonstruktivna hirurgija dojke

Sve žene imaju mogućnost da urade rekonstrukciju, i u slučajevima kada je kod njih dojka već ranije uklonjena. Ukoliko nemaju proširenje bolesti – zdrave su, mogu im se uraditi takozvane odložene rekonstrukcije u bili kom periodu posle operacije. Rekonstruktivna hirurgija dojki podrazumeva tačno postavljanje indikacija za određeni operativni zahvat. To najpre zavisi od stadijuma bolesti, potom od veličine dojki i naravno od želje pacijenata.
Dobar kozmetski efekat i simetričan grudni koš daju doprinos potpunoj rehabilitaciji pacijentkinja i  prirodnom izgledu dojki.

Nekada su u stručnim krugovima smatrali  da estetski rezultat nije presudan za izlečenje pacijentkinja, te da je nakon rekonstrukcije dojke onemogućeno njihovo dalje praćenje. Mnogi nisu verovali da to može postati standardna procedura nakon mastektomije.Istrajnom borbom i argumentima uspeli smo da sprovedemo u delo proceduru koja je u svetu standard u lečenju raka dojke uz presudnu podršku prof. Dr Radana  Džodića koji je tada bio direktor hirurgije na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Veliki korak u rekonstruktivnoj hirurgiji i moja profesionalna satisfakcija pored preko 3.000 urađenih rekonstrukcija i 18 godina iskustva.

Više informacija uskoro. Hvala na strpljenju.